Pozycjonusz

Pielęgnacja Drzew Piotr Kamiński

Firma Pie­lę­gna­cja drzew z Żor zaj­muje się kom­plek­sową obsługą pro­ble­mów zwią­za­nych z drze­wami. Zespół spe­cja­li­zuje się w dia­gno­zie, a następ­nie w lecze­niu drzew. Wycinka w trud­nych warun­kach to stan­dard naszej firmy. Zaj­mu­jemy się też przy­ci­na­niem, cię­ciem i for­mo­wa­niem koron. Posia­damy odpo­wiedni sprzęt oraz dłu­go­let­nie doświad­cze­nie w branży.

Dane firmy:

  • Miejscowość: Żory
  • Adres: Osiedle Sikorskiego 9D/4
  • Kod pocztowy: 44-240
  • Województwo: Śląskie
  • Telefon: 507 031 035
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 6510003070
  • Ocena:

    Ocena: 2.0/10 (1 głos)

Statystyki: